Thánh Hiêronimô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-420) – Kính ngày 30 tháng 9

Thánh Hiêronimô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-420) – Kính ngày 30 tháng 9

Thánh Hiêronimô sinh năm 340 tại Stridon miền Dalmatie thuộc Nam Tư. Ngài sang Rôma học và chịu phép Rửa Tội tại đây.

Học xong chương trình, cụ thân sinh bắt ngài về làm việc cho triều đình tại Trêve, nhưng ngài tìm cách từ chối. Vì lòng mộ đạo, ngài đã rảo khắp Palestina và sau cùng ẩn mình trong sa mạc ở Syrie, chuyên nghiên cứu Thánh Kinh và chiêm ngắm phần phúc Thiên Ðàng. Sau khi rời sa mạc, ngài thụ phong linh mục tại Antiokia. Năm 382, ngài cùng Ðức Giám Mục Paulinô sang dự công đồng. Tại đây, ngài được nhiều người ái mộ. Ðức Giáo Hoàng Amasô đã chọn ngài làm bí thư và trao cho ngài việc nghiên cứu, phiên dịch Thánh Kinh sang La ngữ. Ngài không những thông thạo tiếng La Tinh, hy Lạp mà còn cả tiếng Do Thái và Chaldée nữa. Ngài sửa chữa các bản dịch theo nguyên bản Hy Lạp. Bản dịch La ngữ này vẫn còn dùng trong phụng vụ Giáo Hội. Ðó là bản Vulgata.

Khoảng năm 420, quân Hung nô xâm chiếm Palestina, phá hủy nhà dòng của ngài tại Bêlem và ngài đã chết tại đây. Xác ngài được đem về Rôma và được đặt trong đại giáo đường Ðức Bà Cả. Ðức Bonifaciô VII suy tôn ngài lên bậc Tiến Sĩ Hội Thánh.                                                                                                                       (Theo nhóm truyền giáo Châu, Kiên, Long, Đà Lạt)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *