Giải Túc Cầu 2017

Kính gửi đến quý vị hình ảnh do PV Trung Vũ thực hiện vào Chúa Nhật ngày 3/9.  Xin xem thêm ở website:

https://photos.google.com/share/AF1QipN_VOv5O33uoxENgXQmWsw1vpdzDry_fACwiLYllXO0MZu82KLhXa60lXvJowG-dw?key=WXprc1dFREJtcjdqR2ROZ2VvZFpTaWNidU80dURn

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *