Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 10/9/2017

Los Angeles, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

Địa điểm:                  GX. MARIA REGINA CHURCH CỘNG ĐOÀN MARIA NỮ VƯƠNG

                                      2150 W. 135th Street, GARDENA, CA 90249

                                      Liên lạc:    Ông Hoàng Duy Tân, Chủ Tịch Cộng Đoàn Maria Nữ Vương: 310- 344-8283.  

                                     Thời gian:                  10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Xin kính mời Qúy Chức bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp đông đủ.  Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời,

Tm. Ban Thường Vụ Cộng Đồng

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh
Chủ Tịch

 

Hiệp thỉnh:

Cha Đa-minh Nguyễn Đ. Anh Tuấn.
Phó Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *