Suy Niệm – CN. 22 Thường Niên – Sept. 03 – Năm A

Joseph
by

Suy Niệm:   Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn. Theo các ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp lý. Vì thế ông vội vàng can ngăn, không muốn Thầy phải đối đầu với sự dữ.

Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Ðức Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Thiên Chúa Cha. Phêrô vì thương Thầy nhưng vô tình, trở thành đồng lõa vớ Satan làm cản trở sứ mệnh của Ngài. Ðức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn.

 

Cầu Nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, sự thẳng thắn của Chúa dạy chúng con phải quyết liệt dứt khoát với những cám dỗ xúi dục chúng con chống lại ý Cha. Cha phải là tuyệt đối. Ý Cha phải trên tất cả. Dù là ai, dù là tình nghĩa đến đâu cũng không vì thế mà vị nể. Xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con được trung thành đi theo đường lối của Cha. Amen.

 

Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm A  

   Bài Ðọc I: Gr 20, 7-9

“Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa”.

Ðó là lời Chúa.

 

   Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa (c. 2b).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! – Ðáp.

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài. – Ðáp.

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con; con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. – Ðáp.

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con. – Ðáp.

 

   Bài Ðọc II: Rm 12, 1-2

“Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.

Ðó là lời Chúa.

 

   Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, Alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

 

   Phúc Âm: Mt 16, 21-27

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm”.

Ðó là lời Chúa.

 

Gospel Mt 16,21-27

 

Jesus began to show his disciples
that he must go to Jerusalem and suffer greatly
from the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed and on the third day be raised.
Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him,
“God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you.”
He turned and said to Peter,
“Get behind me, Satan! You are an obstacle to me.
You are thinking not as God does, but as human beings do.”

Then Jesus said to his disciples,
“Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will find it.
What profit would there be for one to gain the whole world
and forfeit his life?
Or what can one give in exchange for his life?
For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory,
and then he will repay all according to his conduct.”

 

Daily Reading & Meditation

Sunday (September 3): Take up your cross daily and follow Jesus Christ

Gospel Reading: Matthew 16:21-27

21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 22 And Peter took him and began to rebuke him, saying, “God forbid, Lord! This shall never happen to you.” 23 But he turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are a hindrance to me; for you are not on the side of God, but of men.” 24 Then Jesus told his disciples, “If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 25 For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. 26 For what will it profit a man, if he gains the whole world and forfeits his life? Or what shall a man give in return for his life? 27 For the Son of man is to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay every man for what he has done

Meditation: What is the way to glory and victory in the kingdom of God? Jesus told his disciples that he must first suffer rejection, be crucified, and then rise again on the third day. In so many words he explained that there could be no victory and no glory without the cross. Jesus’ prediction of his suffering and death on the cross caused his disciples great dismay and disbelief. Peter, who was often the first to react to whatever Jesus had to say, wanted to protect Jesus from any threat or harm. That is why he rebuked the very thought of Jesus having to face rejection, condemnation, and crucifixion.

“My way or God’s way”
Why did Jesus use the word “Satan” when he addressed Peter? When Jesus went out into the wilderness to prepare for his public ministry, Satan came to tempt him to follow a different path than the one chosen by the Father in heaven. Now Jesus recognizes in Peter’s response another temptation to seek a different and less costly path for accomplishing his mission than the way of the cross. The word “Satan” literally means “adversary” – one who stands in opposition. Jesus reminds Peter that his role is not to be an adversary but a disciple – one who gets behind his Master to follow with trust and obedience.

Victory and glory through the cross
Jesus knew that the cross was the only way he could ransom us from slavery to sin with the price of his blood which was shed for our freedom. Through his sacrificial death on the cross, Jesus defeated Satan who held us in bondage to sin and condemnation. And Jesus defeated the power of death and overcame the grave through his resurrection. Through his obedience to his heavenly Father’s will, Jesus reversed the curse of Adam’s disobedience. His death on the cross won pardon for the guilty, freedom for the oppressed, healing for the afflicted, and new life for those condemned to death. His death makes possible our freedom to live as the adopted sons and daughters of the merciful Father in heaven.

The paradox of God’s economy
Jesus told his disciples that they, too, must be willing to lay down their lives in order to gain new everlasting life with the Father in his kingdom. There’s a certain paradox in God’s economy. We lose what we gain, and we gain what we lose. When we try to run our life our own way, we end up losing it to futility. Only God can free us from our ignorant and sinful ways. When we surrender our lives to God, he gives us new life in his Spirit and the pledge of eternal life. God wants us to be spiritually fit and ready to do his will at all times. When the human body is very weak or ill, we make every effort to nurse it back to health. How much more effort and attention should we give to the spiritual health of our hearts and minds!

The great exchange
What will you give to God in exchange for freedom and eternal life? Are you ready to part with anything that might keep you from following the Lord Jesus and his perfect plan for your life? Jesus poses these questions to challenge our assumptions about what is most profitable and worthwhile in life. In every decision of life we are making ourselves a certain kind of person. It is possible that some can gain all the things they have set their heart on, only to wake up suddenly and discover that they missed the most important thing of all. Of what value are material things if they don’t help you gain what truly lasts for eternity. Neither money nor possessions can buy heaven, mend a broken heart, or cheer a lonely person.

Losing all to gain all with Jesus Christ
A true disciple gladly gives up all that he or she has in exchange for an unending life of joy and happiness with God. God gives without measure. The joy he offers no sadness or loss can diminish. The cross of Jesus Christ leads to victory and freedom from sin and death. What is the cross which Jesus Christ commands me to take up each day? When my will crosses with his will, then his will must be done. Are you ready to lose all for Jesus Christ in order to gain all with Jesus Christ?

“Take, Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and all my will, all that I have and possess. You have given them to me; to you, O Lord, I restore them; all things are yours, dispose of them according to your will.  Give me your love and your grace, for this is enough for me.” (Prayer of Ignatius of Loyola, 1491-1556)

Psalm 63:1-5,7-8

1 O God, you are my God, I seek you, my soul thirsts for you;  my flesh faints for you, as in a dry and weary land where no water is.
2 So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory.
3 Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you.
4 So I will bless you as long as I live; I will lift up my hands and call on your name.
5 My soul is feasted as with marrow and fat, and my mouth praises you with joyful lips,
7 for you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy.
8 My soul clings to you; your right hand upholds me.

Daily Quote from the early church fathers: This shall never happen to you, by John Chrysostom (347-407 AD)

“Peter was examining the issue by human and earthly reasoning. He thought it disgraceful to Jesus as something unworthy of him. Jesus responded sharply, in effect saying, ‘My suffering is not an unseemly matter. You are making this judgment with a carnal mind. If you had listened to my teachings in a godly way, tearing yourself away from carnal understanding, you would know that this of all things most becomes me. You seem to suppose that to suffer is unworthy of me. But I say to you that for me not to suffer is of the devil’s mind.’ So he repressed Peter’s alarm by contrary arguments. Remember that John, accounting it unworthy of Christ to be baptized by him, was persuaded by Christ to baptize him, saying, ‘Let it be so now’ (Matthew 3:15). So we find Peter as well, forbidding Christ to wash his feet. He is met by the words, ‘If I do not wash you, you have no part in me.’ Here too Jesus restrained him by the mention of the opposite, and by the severity of the reproof he repressed his fear of suffering.” (excerpt from the  THE GOSPEL OF MATTHEW, HOMILY 54.6)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *