HĐGM Hoa Kỳ trao tặng cho Giáo Hội Phi châu gần 1.4 triệu Mỹ kim

(12/08/2017)- Hội nghị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bàn về Giáo hội tại Châu Phi đã trao tặng gần 1,4 triệu đô la cho 54 dự án mục vụ ở đó.

Đức Hồng Y Joseph Tobin của Newark, người đứng đầu tiểu ban này, nói: “Anh chị em của chúng ta trên lục địa Phi châu thường phải đối mặt với những thách thức khác với những gì chúng ta biết ở Hoa Kỳ, nhưng chúng ta được hiệp nhất bởi cùng một đức tin. Sự hào phóng của người Công giáo ở Hoa Kỳ … đã hỗ trợ các cộng đồng này khi họ phát triển và củng cố đức tin của họ trong cuộc chiến tranh, di dân và bệnh tật.”

Các khoản tài trợ được trợ cấp bởi một cuộc quyên góp đặc biệt từ các giáo phận Hoa Kỳ. Tháng Bảy năm ngoái, tiểu ban đã trao tặng 1,17 triệu Mỹ kim tài trợ, và vào tháng Một, tiểu ban đã trao thêm 1,2 triệu Mỹ kim.

(Theo Jos Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net )

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *