Đức Thánh Cha Phanxicô tha thứ cho các linh mục của “giáo phận nổi loạn”

(26/07/2017)- “Những người phản đối việc nhậm chức của Đức Giám mục Okpaleke muốn phá huỷ Hội Thánh. Điều đó là không được phép!” Những lời mạnh mẽ trên đây của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tối hậu thư của ngài vào ngày 09 tháng Sáu đã đem lại kết quả. Các linh mục của giáo phận Ahiara ở Nigeria, đã chống lại việc Đức cha Phêrô Ebere Okpaleke được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận vào năm 2012, mỗi người đã viết thư xin lỗi Đức Thánh Cha và bày tỏ lòng vâng phục. Như thế, bế tắc giữa Đức Thánh Cha và các linh mục nổi loạn của giáo phận Ahiaraở Nigeria đã kết thúc trong bình an.

Theo tường thuật của trang mạng Công giáo tiếng Anh Crux, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu trả lời bằng thư riêng cho từng linh mục. Đức Hồng Y John Onaiyekan, Tổng Giám mục Abuja, cho biết:“Đức Thánh Cha đã hứa sẽ trả lời cho họ và ngài đã trả lời”. Đức Hồng Y cũng bày tỏ hy vọng rằng giáo phận Ahiara sẽ thoát khỏi khủng hoảng: “Tôi hy vọng những người anh em của tôi sẽ công nhận Đức Giám mục Opaleke, Đức Hồng Y nói thêm.

Theo tối hậu thư của Đức Thánh Cha Phanxicô, các linh mục của giáo phận Ahiara phải viết thư cho Đức Thánh Cha trước ngày 09 tháng Bảy. Mãi đến những ngày cuối, tình hình trong giáo phận vẫn còn căng thẳng, với những cuộc  biểu tình của giáo dân trước Nhà thờ chính toà.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ nỗi buồn sâu xa khi tiếp phái đoàn của giáo phận Ahiara đến thăm ngài vào ngày 08 tháng Sáu. Và ngài đã dùng quyền để cho họ thời hạn ba mươi ngày viết thư tỏ lòng vâng phục, nếu không, sẽ bị cấm cử hành các các bí tích. n

(Theo Minh Đức, baoconggiao.com, La Croix)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *