Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho TGP Sài Gòn

(25/08/2017)- Hôm thứ Sáu 25-08-2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Sài Gòn như sau:

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn,  Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, hiệu toà Catrum”

(Theo hdgmVietnam.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *