UNESCO công nhận mộ của các tổ phụ là di sản thế giới

Tổ chức UNESCO đã công nhận lăng mộ của các Tổ phụ ở Hebron, Bờ Tây là di sản thế giới, theo đề xuất của chính quyền Palestine.

Ủy ban Di sản thế giới đã thông qua với 12 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Lăng mộ của các Tổ phụ được người Do Thái công nhận là nơi chôn cất của Abraham, Isaac và Giacóp. Người Hồi giáo xây cất đền thờ Hồi giáo Ibahimi ngay trên địa điểm này.

Kiểm định bánh rượu dùng dâng thánh lễ

Ngày 9 tháng 7, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã phổ biến thông cáo đề nghị các giám mục toàn thế giới kiểm tra phẩm chất của bánh rượu dùng để dâng thánh lễ. Theo đó, bánh phải là bánh không men, làm bằng lúa mì tinh tuyền, còn mới để không có nguy cơ bị hư hại. Bánh làm bằng loại ngũ cốc khác với lúa mì, hay trộn lẫn với chất liệu khác lúa mì, không được coi là lúa mì thì không có giá trị cho việc cử hành Thánh Thể. Rượu dùng dâng thánh lễ phải là rượu tự nhiên làm bằng trái nho, tinh tuyền không bị pha chế hay trộn lẫn với các chất khác. Cần giữ gìn nó trong tình trạng hoàn hảo để rượu không trở thành giấm. Tuyệt đối không được dùng rượu không có sự tinh tuyền. Không thể chấp nhận các loại rượu khác thuộc bất cứ loại nào không có giá trị cho việc cử hành.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *