Thánh Phancraxiô Tử Ðạo (+ 304) – Kính ngày 12 tháng 5

Thánh Phancraxiô Tử Ðạo (+ 304) – Kính ngày 12 tháng 5

Thánh Phancraxiô sinh tại Phygia, thuộc dòng dõi danh giá. Ngài đến Rôma và được chịu phép thánh thể tại đó năm 14 tuổi. Dưới triều Ðiôclêtianô và Maximien, cuộc bách hại ngày càng gắt gao ngay tại Giáo Ðô La Mã và nhiều nơi khác. Người ta bắt ngài dâng hương tế thần, chối bỏ Chúa Kitô, nhưng ngài cực lực phản đối và nhất quyết không chịu tuân theo, cho dù phải chết vì đạo Chúa. Thánh nhân đã được diễm phúc lấy máu đào chứng minh đức tin. Sau nhiều trận đòn ghê rợn, ngài đã chịu chém đầu vào năm 304.

(Theo nhóm truyền giáo Châu Kiên Long, Đà Lạt)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *