Suy Niệm – Chúa Nhật 13 Phục Sinh – July 02 – Năm A

Joseph
by

Suy Niệm:  Ðiều kiện để làm môn đệ Ðức Giêsu là phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả những tình cảm thân thiết nhất như cha mẹ, anh em, bạn bè. Thật ra, Ðức Giêsu không bắt chúng ta phải khước từ cha mẹ, anh em, bạn bè đâu. Ðiều Chúa muốn đó là chúng ta phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tương quan, ngay cả trên chính mạng sống mình. Ðiều kiện Ðức Giêsu đưa ra buộc chúng ta phải có thái độ dứt khoát, đòi hỏi ta phải chấp nhận hy sinh, mất mát ở đời này. Ðó chính là con đường khổ giá Ðức Giêsu đi trước và muốn chúng ta đi theo. Chính Ðức Giêsu đã từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa, trở thành người và sống như con người.

Ước gì mỗi chúng ta biết noi gương Thầy Chí Thánh trong sự từ bỏ, đón nhận đau khổ trong niềm tin yêu, để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng đời đời.

 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin, nghị lực và tình mến cho chúng con. Chúng con là những người đã chọn Chúa làm gia nghiệp. Xin cho chúng con sẵn sàng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và đón nhận thánh giá trong cuộc đời như là một niềm vui, một ân huệ cứu độ. Amen.

 

 

..

Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A  

 

  Bài Ðọc I: 2 V 4, 8-11. 14-16a

“Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó”.

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): “Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?” Giêzê nói rằng: “Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già”. Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”.

Ðó là lời Chúa.

 

   Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 16-17. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Ðáp.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. – Ðáp.

3) Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ; nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chưng khiên thuẫn chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về Ðấng Thánh của Israel. – Ðáp.

 

   Bài Ðọc II: Rm 6, 3-4. 8-11

“Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

 

   Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

 

   Phúc Âm: Mt 10, 37-42

“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Ðó là lời Chúa.

 

Gospel MT 10:37-42

 Jesus said to his apostles:
“Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me,
and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;
and whoever does not take up his cross
and follow after me is not worthy of me.
Whoever finds his life will lose it,
and whoever loses his life for my sake will find it.

“Whoever receives you receives me,
and whoever receives me receives the one who sent me.
Whoever receives a prophet because he is a prophet
will receive a prophet’s reward,
and whoever receives a righteous man
because he is a righteous man
will receive a righteous man’s reward.
And whoever gives only a cup of cold water
to one of these little ones to drink
because the little one is a disciple—
amen, I say to you, he will surely not lose his reward.”

 

Daily Reading & Meditation

Sunday (July 2): “He who loves father and mother more than me is not worthy of me”
Scripture:  Matthew 10:37-42 

37 He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; 38 and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. 39 He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. 40 “He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. 41 He who receives a prophet because he is a prophet shall receive a prophet’s reward, and he who receives a righteous man because he is a righteous man shall receive a righteous man’s reward.  42 And whoever gives to one of these little ones even a cup of cold water because he is a disciple, truly, I say to you, he shall not lose his reward.”

Meditation: Who or what takes first place in your life – in your daily thoughts, cares, and concerns? God has put us first in his thought, care, and concern for our well-being and future. God loved us first and our love for him is a response to his exceeding kindness and mercy towards us. Even while we were hopelessly adrift through our own sinful pride, rebellion and unbelief, he choose to give us his own beloved Son, the Lord Jesus Christ, who laid down his life for our sake – to set us free from slavery to sin, Satan, and death.

Proof of God’s unfailing love for us
There is no greater proof of God’s love for us than the free-will offering of his Son who shed his blood for us on the cross. His death broke the curse of guilt and condemnation, and won for us pardon and adoption as beloved sons and daughters of God our Father. Through the victory of his cross and resurrection, the Lord Jesus offers us abundant new life through the gift and power of the Holy Spirit who lives within us.

The love of God comes first
The Holy Spirit reveals to us the love of the eternal Father and the eternal Son, the Lord Jesus Christ, who come to make their home with us and to unite us in a bond of peace and friendship. That is why the Lord Jesus commanded his disciples to give him their undivided loyalty and love above all else. We owe him a debt of gratitude for what he has done for us. The Lord Jesus  gives us the assurance and promise that he will raise up our mortal bodies to be like his so that we may fully share in his resurrection for all eternity.

God has no equal – that is why we owe the eternal Father, Son, and Holy Spirit our undivided loyalty, trust, and obedience. Jesus challenges his disciples to examine who they love first and foremost. A true disciple loves God above all else and is willing to forsake all for the Lord Jesus who calls us to follow him. Jesus insists that his disciples give him the loyalty which is due to God, a loyalty which is higher than spouse or kin. It is possible that family and friends can become our enemies, if the thought of them keeps us from doing what we know God wants us to do.

God’s compelling love knows no rival
The love of God compels us to choose who or what will be first in our lives. To place any relationship or anything else above God is a form of idolatry. We can allow many different things to take control of our lives and possess us – such as greed and lust for power, possessions, and wealth. But only God’s love can set us free to love as he loves – with mercy, kindness, goodness, patience, perseverance, and self-control (Galatians 5:22-23). The first and great commandment is to love the Lord our God with all of our heart, soul, mind, and strength (Matthew 22:37). If we pursue the love of God and put his kingdom first in our lives, then he will give us everything we need to sustain us now and in the future as well. Who is the Lord and Master of you life?

True love overflows in kindness and mercy towards others
True love for God compels us to express charity (merciful deeds of kindness and goodness) towards our neighbors who are also loved by God because he created each of them them in his image and likeness. Mother Theresa of Calcutta once told a marvelous story about a destitute family who had nothing to eat for days. When news of their impoverished condition came to the Missionary Sisters of Charity, Mother Theresa personally went to their home and brought them some food supplies. The mother of the family immediately divided the food in half and carried it off. When she returned, Mother Theresa asked her, “Where did you go?” She gave the simple answer, “To my neighbors, they are hungry also!” Mother Theresa said, “I was not surprised that she gave – poor people are really very generous. I was surprised that she knew they were hungry. As a rule, when we are suffering, we are so focused on ourselves, we have no time for others.”

Jesus declared that any kindness shown and any help given to the people of Christ will not lose its reward (Matthew 10:42). Jesus never refused to give to anyone in need who asked for his help. As his disciples we are called to be kind and generous as he is. Jesus sets before us the one goal in life that is worth any sacrifice and that goal is union with God – uniting our heart, mind, and will with his heart and will for our lives. The reward of a life given over to God and obeying his voice is God himself – the source of true peace and joy that lasts forever. Does the love of Jesus Christ compel you to put God first in all you do (2 Corinthians 5:14)?

“Lord, no eye has seen, no ear has heard, no heart has conceived the things you have prepared for those who love you. Set us ablaze with the fire of the Holy Spirit, that we may love you in and above all things and so receive the rewards you have promised us through Christ our Lord.” (from A Christian’s Prayer Book)

Psalm 89:2-3,16-19

2 For your steadfast love was established for ever, your faithfulness is firm as the heavens. 3 You have said, “I have made a covenant with my chosen one, I have sworn to David my servant: 16 who exult in your name all the day, and extol your righteousness. 17 For you are the glory of their strength; by your favor our horn is exalted. 18 For our shield belongs to the LORD, our king to the Holy One of Israel. 19 Of old you did speak in a vision to your faithful one, and say:  “I have set the crown upon one who is mighty, I have exalted one chosen from the people.

Daily Quote from the early church fathers: A well-ordered love, by John Chrysostom (347-407 AD)

“See how great is the impairment to those who have an exaggerated love for their own life. And how great is the blessing to those who are ready to give up their lives for a well-ordered love! So he bids his disciples to be willing to give up parents, children, natural relationships, kinships, the world and even their own lives. How onerous are these injunctions! But then he immediately sets forth the greater blessings of rightly ordered love. Thus these instructions, Jesus says, are so far from harming that they in fact are of greatest benefit. It is their opposites that injure. He then counsels them, as he so often does, in accord with the very desires that they already possess. Why should you be willing to give up your life? Only because you love it inordinately. So for the very reason of loving it ordinately, you will scorn loving it inordinately, and so it will be to your advantage to the highest degree. You will then in the truest sense love your life. Jesus does not reason in this way only in the case of the love of parents or children. He teaches the same with regard to your very life, which is nearest to you of all.” (excerpt from THE GOSPEL OF MATTHEW, HOMILY 35.2)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *