Phân Ưu – Phê-rô Huỳnh Kim Quan

PHÂN ƯU

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles nhận được tin thân phụ của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh- Cựu Tổng Thủ Qũy Cộng Đồng là:

Ông Cố PHÊRÔ HUỲNH KIM QUAN

 

Đã được Chúa gọi về ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại Bệnh Viện Fountain Valley, California. Hưởng thọ 81 tuổi.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles xin chia sẻ nỗi buồn chia ly cùng Bà Cựu Tổng Thủ Qũy và đại gia đình Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, giàu lòng thương xót,  thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm rước Linh Hồn Ông Cố Phêrô về hưởng Tôn Nhan Thánh Ngài trên Thiên Quốc. Xin Mẹ Maria nâng đỡ an ủi  Bà và Tang Quyến trong lúc đau buồn trước sự mất mát  lớn lao này.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/CĐCGVN/TGP/LA.

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.

Chủ Tịch Cộng Đồng.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *