Nghĩa Vụ và Địa Vị của Vị Ngôn Sứ

Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ;” (Mt 10:41a)

Nói đến ngôn sứ ta phải nghĩ ngay đến các tiên tri trong Cựu Ước. Quan niệm đó đúng, nhưng nếu chúng ta dùng
danh hiệu đó cho các linh mục Tân Ước cũng không sai. Vị linh mục Tân Ước chính là ngôn sứ theo kiểu nói của Thánh Phê-rô (1Pr 2:9). Nói đến các vị này chúng ta có thể xét theo chiều ngang hay chiều dọc. Theo chiều ngang thì những vị đó cũng là người như chúng ta, cũng do cha mẹ sinh ra, cũng có thất tình nhục dục hơn kém như mỗi người chúng ta. Về phương diện này họ và ta có thể kể như ngang hàng, trừ những vị sống rất siêu thoát. Nhưng xét theo hàng dọc, nghĩa là theo ơn Chúa gọi và chọn, thì các vị đó hơn ta vượt bậc. dù sao thì họ cũng là người của Chúa, là sứ giả của Chúa, là người được biệt chọn, sau bao nhiêu thử thách, trước khi được trao cho trách nhiệm. Trách nhiệm của các ngài là loan truyền ơn cứu độ, là ban phát ơn Chúa qua các bí tích, là dẫn giải Lời Chúa và hướng dẫn dân Chúa vào con đường Chúa gọi. Họ đã vì ta mà hy sinh thì ta cũng có bổn phận với họ. Chúa Giêsu đã nói: “Người thợ thì đáng được thưởng công.” (Mt 10:10) Đó là ý nghĩa của các bài đọc và Tin Mừng chúa nhật hôm nay.

Bài đọc một đề cập tới lòng kính trọng của một người xứ Su-nêm đối với vị tiên tri, tiên tri Ê-li-sa. Mỗi lần tiên tri Ê-li-sa đi ngang qua xứ Su-nêm, một người phụ nữ lại mời ngài dùng bữa và nghỉ lại tại nhà bà. Vợ chồng bà kính trọng vị ngôn sứ nên đã xây riêng cho ngài phòng trên gác. Để đáp lại lòng rộng rãi của họ, Chúa đã ban cho họ một người con trai mặc dù bà chủ nhà là người son sẻ. Sau đó qua tiên tri Ê-li-sa Chúa còn cho con của họ sống lại sau khi đã chết vì bệnh.

Trong bài đọc hai, thánh Phao-lô nhắc chúng ta đến vai trò ngôn sứ mà mỗi người đã chia sẽ với Chúa Giê-su. Trong đời sống mới của những người đã cùng chết và cùng sống lại với Chúa Giê-su qua bí tích Rửa Tội, mỗi người với ơn gọi riêng của mình chia sẻ và cần phải thực hành sứ vụ ngôn sứ theo mức độ bậc mình: “sống cho Thiên Chúa trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Rm 6:11b).

Bài Tin Mừng đề cập tới hai khía cạnh của vị tiên tri Tân Ước. Thứ nhất là những đòi hỏi vị tiên tri theo nghĩa tuyệt đối, hay của linh mục, phải có: tuyệt đối phục vụ Tin Mừng, bất chấp mọi cản trở trần gian; tình nguyện chấp nhận mọi hy sinh đi kèm với nhiệm vụ; nếu cần phải hy sinh luôn cả tính mạng. Thứ hai, các ngôn sứ trong bậc giáo dân cần đối xử với các sứ giả Tin Mừng như thế nào: hãy tiếp đón họ như tiếp đón Chúa; đón tiếp với tinh thần đó sẽ được phần thưởng của bậc công chính; cả những việc nhỏ như cho họ một chén nước lã cũng sẽ không mất phần thưởng. “Ai tiếp đón một vị ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ.”

Xin Chúa cho chúng ta biết tôn trọng địa vị ngôn sứ mà chúng ta đã chia sẻ với Chúa nơi mỗi người và cho chúng ta biết nâng đỡ nhau để mỗi người và tất cả chúng ta có thể chu toàn trách nhiệm ngôn sứ của mình và cùng lãnh nhận được phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ.

– Lm. Giuse Nguyễn Thuấn

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *