Hồng Y Đoàn sau buổi lễ tấn phong Hồng Y ngày thứ Tư 28 tháng Sáu, 2017

(26/06/2017)- Hiện nay, chỉ có 116 Hồng Y có quyền bỏ phiếu trong mật nghị bầu Giáo Hoàng. Theo luật số Hồng Y cử tri có thể lên đến 120 vị. Sau công nghị tấn phong Hồng Y vào ngày 28 tháng 6, số Hồng Y cử tri sẽ là 121 vị. Dù có dư ra một vị như vậy, về mặt lịch sử cũng không phải là vấn đề, bởi vì nhiều Hồng Y đã ngấp nghé tuổi 80. Trong triều đại Đức Gioan Phaolô II, có lúc số Hồng Y cử tri vượt quá con số giới hạn đến 10 vị.

Trong số các Hồng Y cử tri, 19 vị do Đức Gioan Phaolô II tấn phong, 53 vị do Đức Bênêđictô XVI và 49 vị do Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đây là công nghị tấn phong Hồng Y lần thứ tư trong triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ba lần trước là vào ngày 19 tháng 11 năm ngoái 2016, trong đó ngài nâng lên hàng Hồng Y 17 vị, ngày 14 Tháng Hai 2015 20 vị, và lần trước nữa là vào ngày 22 tháng Hai năm 2014, 19 vị Hồng Y.

Tổng cộng, trong ba lần nói trên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nâng lên hàng Hồng Y 56 vị thuộc 39 quốc gia trong đó có 11 quốc gia chưa bao giờ có Hồng Y. Nếu tính chung lần này, Đức Thánh Cha Phanxicô nâng lên hàng Hồng Y 61 vị. Đức Thánh Cha đã có ý chọn các Hồng Y từ nhiều miền khác nhau trên thế giới. Điều này có nghĩa là có ít Hồng Y từ Châu Âu và Bắc Mỹ và có nhiều hơn các Hồng Y từ Châu Mỹ La tinh, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương.

Hiện nay, chỉ tính số Hồng Y cử tri thì Châu Âu, có 53 Hồng Y, châu Phi và châu Á 15 mỗi, Châu Đại Dương bốn; Bắc Mỹ 17 và Châu Mỹ Latinh 16. Ý vẫn là nước có đông Hồng Y cử tri nhất với 24 vị. Sau đó đến Hoa Kỳ 10; Pháp 5, Brazil, Mexico, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ấn Độ, mỗi nước có bốn vị.

(Theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *