Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 7/5/2017

Los Angeles, ngày 27 tháng 1 năm 2017

Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp định kỳ tại địa điểm và thời gian như sau:

 

Địa điểm:       Giáo xứ Nativity (Giáo xứ Cha Trần Bá Hùng – Phó Đại Diện Liên Lạc)

1447 Engracia Ave. Torrance, CA 90501. ĐT: 310-328-2776 (góc đường Engracia Ave. và Manuel Ave.)

 

Thời gian:     10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 07 tháng 5 năm 2017

 

Xin kính mời Qúy Chức bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp đông đủ. Đây là phiên họp để soạn thảo chương trình cho những sinh hoạt trong năm 2017. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời,

Tm. Ban Thường Vụ Cộng Đồng                          Hiệp thỉnh:

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.                                    Cha Phaolô Trần Bá Hùng

Chủ Tịch                                                                   Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *