Thông Báo – Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles

Thông Báo

Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles, xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas cùng nhau đến tham dự Đại Hội Ultreya Tháng Năm tại:

St. Christopher Church West Covina (tại Hội Trường)

629 S Glendora Ave, West Covina, CA 91790

Thời gian:  9:00 AM – 1:00 PM, Chúa Nhật ngày 28 tháng 5, năm 2017 (có Thánh Lễ)

 

Tm. Ban Điều Hành:                               Hiệp Thỉnh:

Khối Hậu Cursillo                         Linh Hướng PT. Cursillo

Micae Nguyễn Đình Tuấn Lm. Phêrô Ngô Đình Thỏa, C.Ss.R

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *