LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (29/05/2017 – 04/06/2017)

29/05: Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

               Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

30/05:   Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

31/05:   Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave

Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

01/06:  Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Thánh Justin, Tđ

Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

02/06:  Thứ Sáu trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

03/06:   Thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo

Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

04/06: Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-
35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-
34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34;

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *