Hội đồng Hồng Y nghiên cứu tòa án và những vấn đề nhân sự

(26/4/2017)- Hội đồng Hồng Y đang nghiên cứu công việc của Tòa án Vatican và giải quyết các vấn đề về việc bổ nhiệm nhân viên Vatican, trong cuộc họp với Đức Thánh Cha Phanxicô vào tuần này.

Hội đồng Hồng Y – nhóm chín vị giám chức cố vấn cho Đức Thánh Cha về những vấn đề tái cải tổ Vatican – cuộc họp kéo dài từ ngày 24 đến 26 tháng Tư. ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ tham dự tất cả các buổi làm việc, ngoại trừ khi ngài tổ chức buổi triều yết chung vào thứ Tư hàng tuần.  Chương trình nghị sự cho cuộc họp tuần này còn bao gồm việc thảo luận về những thay đổi có thể về những trách nhiệm của những văn phòng Vatican còn tồn tại.  Đây là cuộc họp lần thứ 19 của Hội đồng Hồng Y.

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *