Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt

(8/4/2017)-   Lúc 12g00 ngày thứ Bảy 08-04-2017 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt, làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt.

 

Tiểu sử Đức Tân giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh:

– Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại
Cần Thơ

– 1966–1973: học tại Tiểu chủng viện
Simon Hoà, Đà Lạt

– 1973–1980: học tại Giáo hoàng Học
viện Thánh Piô X, Đà Lạt

– 1980–1994: làm việc mục vụ tại
giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt

– 29-05-1994: thụ phong linh mục cho
giáo phận Đà Lạt.

Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ:

– 1994–2003: phó xứ Tân Hoá, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

– 2003–2009: học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana và tốt
nghiệp Tiến sĩ Giáo luật

– Từ 2009: Đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt.

(Theo hdgmVietnam.org, press.vantican.va)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *