Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay – Phong trào Cursillo

Phong Trào Cursillo TGP Los Angeles, xin kính mời qúy Cha, quý Thầy, quý Seour, và qúy anh chị Cursillistas cùng nhau tìm đến nơi thanh vắng nhất trong năm để tĩnh tâm trong mùa chay, tại:

 

St. Joseph Conference Evangelization Center:

507 North Granada Ave. Alhambra, CA 91801

Thời gian:  9:00 AM – 6:00 PM, Chúa Nhật ngày 12

               tháng 3, năm 2017 (có Thánh Lễ)

Giảng phòng: Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh thuyết giảng

 

TM Ban Điều Hành                                       Hiệp thỉnh:

Khối Hậu Cursillo                             Linh Hướng PT Cursillo

Micae Nguyễn Đình Tuấn  Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa, C.Ss. R.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *