Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA Phiên Ngoại Thường

Los Angeles, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA

Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ chức phiên họp NGOẠI THƯỜNG tại địa điểm và thời gian như sau:

 

Địa điểm:       Giáo xứ Nativity (Giáo xứ Cha Trần Bá Hùng – Phó Đại Diện Liên Lạc)

1447 Engracia Ave. Torrance, CA 90501. ĐT: 310-328-2776 (góc đường Engracia Ave. và Manuel Ave.)

 

Thời gian:     10:00 sáng Chúa Nhật  ngày 26 tháng 3 năm 2017

 

Xin kính mời Qúy Chức bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp đông đủ. Đây là phiên họp để bàn thảo, đóng góp những ý kiến khi một cộng đoàn mới thành lập xin được gia nhập vào Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles. Sự hiện diện của Qúy Chức là dấu chỉ của tinh thần đoàn kết trong yêu thương và hiệp nhất, để xây dựng Cộng Đồng chúng ta trong Tổng Giáo Phận ngày một lớn mạnh và tốt đẹp.

 

Trân trọng kính mời,

Tm. Ban Thường Vụ Cộng Đồng                          Hiệp thỉnh:

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.                                    Cha Phaolô Trần Bá Hùng

Chủ Tịch                                                                   Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *