Lịch Chia Sẻ Lời Chúa

Lịch Chia Sẻ Lời Chúa
Cộng Đoàn Viết Cho Ngày Ngày Nộp Bài
Thánh Giuse 9 tháng 4 29 tháng 3
Maria Nữ Vương 16 tháng 4 4 tháng 4
Phục Sinh 23 tháng 4 17 tháng 4
Đức Mẹ

Lộ Đức

30 tháng 4 24 tháng 4
Thánh Phêrô, SFS 7 tháng 5 1 tháng 5
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *