ĐGH Phanxicô: Loại trừ vũ khí hạt nhân là mệnh lệnh đạo đức

(29/3/2017)-  Trong một thông điệp gửi tới hội nghị Liên Hiệp quốc về vũ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “mục tiêu tối hậu của việc loại trừ vũ khí hạt nhân” là “cả một thách thức và là một mệnh lệnh đạo đức, nhân đạo.”

“Vận mệnh chung của nhân loại đòi hỏi phải tăng cường thực thi đối thoại, xây dựng và củng cố các cơ chế tin tưởng và hợp tác, có khả năng tạo những điều kiện cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân,” Đức Thánh Cha nói trong thông điệp của ngài, đề ngày 23 tháng Ba và Phát hành ngày 28 tháng Ba. “Sự phụ thuộc lẫn nhau và toàn cầu hóa đang tăng lên có nghĩa là bất kỳ phản ứng nào đối với mối đe dọa vũ khí hạt nhân phải được tập thể và phối hợp bàn tính, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.”

Ngài tiếp tục:
Sự tin cậy này chỉ có thể được xây dựng thông qua đối thoại thực sự nhắm vào lợi ích chung chứ không phải để bảo vệ những lợi ích được che đậy hay riêng tư; đối thoại như vậy cho đến khi bao gồm tất cả: các quốc gia hạt nhân, các quốc gia không có vũ khí hạt nhân, quân đội và những quân khu riêng lẻ, cộng đồng tôn giáo, xã hội dân sự, và các tổ chức quốc tế. Và trong nỗ lực này, chúng ta phải tránh những hình thức cáo buộc lẫn nhau và sự phân cực, điều mà cản trở việc đối thoại thay vì khuyến khích nó.

Hội nghị Liên Hiệp quốc, Đức Thánh Cha kết luận, “là một thực thi trong niềm hy vọng và tôi mong muốn nó cũng có thể tạo thành một bước kiên quyết trên con đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Mặc dù đây là một mục tiêu rất dài và phức tạp, nhưng nó không nằm ngoài tầm với của chúng ta.”

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *