Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay – Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

THƯ MỜI TĨNH TÂM MÙA CHAY

(Của Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo)

 

Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ tổ chức chung buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh vào Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay, với sự hiệp thỉnh của Hai Linh mục Tuyên Úy:  Cha Giuse Quân Nguyễn và Cha Anthony Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R.

 

     Ø Chủ Đề:   Cùng Mẹ Thi Hành

             Mệnh Lệnh Fatima   

     Ø Thuyết Giảng: Lm. Anthony Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R.

 

     Ø Thời gian: Từ 10:30 sáng đến 2:00 giờ chiều Chúa

Nhật, ngày 5 tháng 3 Năm 2017

.

     Ø Địa Điểm: Dòng Chúa Cứu Thế Baldwin Park

3452 N. Big Dalton Ave., Baldwin Park, CA 91706

 

     Ø LL: Ông LĐT Võ Thành Công (626)-636-5169,

Bà LHT Ngô Thị Tuất (626) 917- 4517

 

Trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cộng Đoàn Dân Chúa bớt chút thì giờ đến tham dự.

.
Võ Thành Công                                        Ngô Thị Tuất

LĐT. LĐ. LMTT.                                     LHT. LH. CBMCG.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *