Thư Mời Tham Dự Ultreya Tết 2017 – Phong trào Cursillo, TGP Los Angeles

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TẾT 2017 

PHONG TRÀO CURSILLO, TGP LOS ANGELES

Kính mời qúy Cha, qúy Thầy, và qúy anh chị Cursillistas cố gắng thu xếp thời giờ và mời gọi nhau đến tham dự Đại Hội Ultreya mừng Xuân Đinh Dậu, sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 2, năm 2017, tại:

St. Christopher Church (Cộng Đoàn West Covina)

629 S. Glendora Ave. West Covina, CA 91790

Thời gian: 8:30 am – 1:30 pm

Thánh lễ: 11:00am.

 

Chương trình gồm có: Thánh lễ Tạ ơn, tiệc mừng, chương trình văn nghệ, múa lân, và xổ số rất đặc sắc, do quý anh chị trong các liên nhóm đóng góp.

DE COLORES & CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

TM Ban Điều Hành                                                    Hiệp thỉnh:

Khối Hậu Cursillo                                     Linh Hướng PT Cursillo

Micae Nguyễn Đình Tuấn               Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa, C.Ss. R.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *