Tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

(20/2/2017)-  Đức Hồng Y Vincent Nichols  đã đội vương miện cho tượng Đức Mẹ Fatima, nhân dip kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, và đã thánh hiến nước Anh  và xứ Wales cho Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria.

Đức Hồng Y đã chủ sự buổi cầu nguyện thánh hiến, với sự tham dự của khoảng 3000 tín hữu hiện diện trong nhà thờ chánh tòa Westminster và rất đông tín hữu hiện diện trong sân trước nhà thờ chánh tòa. Đức Hồng y cầu nguyện: “Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Mẹ hiện ra, không chỉ hiệp thông với Giáo hội – Thân thể mầu nhiệm của Con Mẹ, nhưng với toàn thế giới, chúng con tái thánh hiến chúng con cho Mẹ và Trái tim vô nhiễm Mẹ.” Đức Hồng Y Nichols lập lại việc thánh hiến mà Đức Hồng Y Bernard Griffin đã thực hiện vào năm 1948.

Đức Hồng Y Nichols nói trong bài giảng rằng các cuộc hiện ra đưa ra một thách thức đáng lưu ý và các tín hữu Công giáo phải tự hỏi mình: “Mỗi ngày, chúng ta chứng tỏ rõ ràng mình là môn đệ Chúa Kitô như thế nào? Làm thế nào chúng ta thực hiện tốt hai cách thức dành thời gian cho Chúa và cho người khác trong lãnh vực cầu nguyện và hy sinh? Đức Hồng Y đề nghị kinh Mân côi như lời cầu nguyện giúp một người thưa “vâng” với Chúa. Theo ngài, đây là điều căn bản của lòng sùng kính Trái tim vô nhiễm Mẹ Maria.

Thánh tượng Đức Mẹ Fatima sẽ công du 20 nhà thờ chánh tòa của Anh và xứ Wales. Cuộc công du sẽ kết thúc vào tháng 10 tại Giáo phận Wrexham.

 

(Theo Hồng Thủy, baoconggiao.com, Catholic Herald)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *