Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

 

Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Xếp theo thứ tự thời gian ngày Tĩnh Tâm, lịch trình các Cộng đoàn khác sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới)

 

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
THÁNH TÂM,

North Hills

 

Ngày 10 tháng 3:

7:00pm – 10:00pm

 

Lm. Gioan Phanxicô

Vũ Thế Toàn, Dòng Tên

 

Ngày 30 tháng 3:

7:00pm – 10:00pm

 

ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU,

El Monte  

 

Ngày 10 tháng 3:

Từ 7:00pm

 

Lm. Đa-minh

Nguyễn Xuân Trường

 

(Sẽ cập nhật)

 

THÁNH GIUSE,

West Covina

Ngày 18 tháng 3: cho Giới trẻ

6:00pm – 10:00pm:

Ngày 19 tháng 3: cho tất cả

9:00am – 2:00pm

Lm Augustino

Nguyễn Nhật Huy

(Sẽ cập nhật)
THÁNH PHÊRÔ,

Torrance

 

 

Ngày 21 tháng 3:

Từ 7:00pm

 

 

 

Lm. Đa-minh

Nguyễn Xuân Trường

 

Ngày 20 tháng 3:

Từ 7:00pm

THÁNH LUCY,

Long Beach

 

Ngày 24 tháng 3

Từ 7:00pm

 

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Lộc,

Dòng Chúa Cứu Thế

Ngày 24 tháng 3:

Sau giờ Tĩnh tâm

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC,

Burbank

(Sẽ cập nhật)

 

 

(Sẽ cập nhật)

 

Ngày 29 tháng 3

Từ 7:00pm

AN PHONG,

Altadena

 

Ngày 2 tháng 4:

9:00am – 2:00pm

 

Phaolô Nguyễn Văn Thạch

Dòng Chúa Cứu Thế

Ngày 2 tháng 4

2:00pm – 3:00pm và sau Lễ

MARIA NỮ VƯƠNG,

Gardena

Ngày 6 tháng 4

6:30pm – 9:30pm

 

(Sẽ cập nhật)

 

Ngày 6 tháng 4:

Sau giờ Tĩnh tâm

PHỤC SINH,

San Gabriel

 

Ngày 11 và 12 tháng 4:

Từ 7:00pm

 

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Lộc,

Dòng Chúa Cứu Thế

 

Ngày 5 tháng 4: Từ 7:30pm

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *