ĐGH Phanxicô nói với các chuyên gia y tế: Phẩm giá của người bệnh là trước tiên, không phải tiền bạc

(14/2/2017)- Phát biểu với một nhóm các chuyên gia y tế đến từ Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án đối với việc chăm sóc y tế không thỏa đáng đối với những người nghèo. Ngài giải thích rằng nhân phẩm của người bệnh phải là vị trí trung tâm trong việc chăm sóc y tế và không phải là hệ thống chăm sóc sức khỏe vì hiệu quả kinh tế.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Khi một người bệnh không được đặt vào vị trí trung tâm và cân nhắc phẩm giá của họ, những thái độ nảy, điều mà thậm chí có thể dẫn đến trục lợi trên nỗi bất hạnh của người khác. Tình trạng thiếu thốn sức khỏe ngày càng tăng giữa các phân đoạn dân số nghèo nhất là hoàn toàn do sự khó khăn trong việc tiếp cận đối với việc chăm sóc, không để bất cứ ai bị đối xử lãnh đạm, và nhân gấp bội những nỗ lực cho tất cả vì quyền lợi của những người dễ bị tổn thương nhất cần phải được bảo vệ.”

Đức Thánh Cha nói rằng văn hóa loại trừ thể hiện khi những người nghèo nhất không thể có cơ hội tiếp cận điều kiện chăm sóc sức khỏe. Vì lý do này, ngài nói rằng trong khi những nguyên nhân cần được cải thiện, họ cũng cần được chăm sóc một cách có đạo đức và cách chăm sóc như vậy để không những người yếu hèn nhất không bị ngược đãi, chẳng hạn như người già và những người mắc bệnh nghiêm trọng.

Ngài còn nhấn mạnh rằng phẩm giá của con người không được để bị tổn thương bằng bất kỳ hình thức nào, từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ tập trung vào những mối đe dọa đang dần xuất hiện đến việc chăm sóc sức khỏe thỏa đáng. Đức Thánh Cha còn nhận ra công việc của nhân viên y tế, gọi đó là một vinh dự lớn lao và trách nhiệm quan trọng vì “với bàn tay của họ, họ chạm vào da thịt của Đức Kitô, Đấng chịu đau khổ.”

Cuối cùng, ngài hy vọng với một cam kết nhằm phân bổ thêm kinh phí để nghiên cứu những bệnh hiếm gặp mà “luôn không được quan tâm đúng mức.”

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyên Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *