Cuộc Vật Lộn Liên Lỉ

Còn Ta, Ta bảo các con” là cách nhấn mạnh của Chúa về cấu trúc hình thành của tội lỗi. Tội lỗi không chỉ được hình thành bởi hành động mà còn bởi ngay trong chính tư tưởng từ lòng dạ bất lương. Trên thực tế, tội lỗi luôn bắt nguồn ngay từ trong lòng và tư tưởng trước khi đi đến hành động. Ví dụ: Kẻ giết người phải có lòng dạ thù ghét ai trước khi hắn ra tay. Kẻ có tư tưởng tà dâm thì mới xảy ra những chuyện dan díu lôi thôi. Kẻ đã có quyết tâm lường gạt bất lương rồi hắn sẽ dùng mọi phương tiện để đạt được mục đích. Hành vi chỉ là sự biểu hiện của chủ ý. Bởi thế, Lời Chúa đã khuyến cáo chúng ta phải chặn đứng tội lỗi ngay từ đầu trong tư tưởng bằng không thì tư tưởng xấu sẽ biến thành một khối ung thư ác tính lớn dần theo thời gian ăn nhập vào cá tính và hành động.

Chân lý Tin Mừng hôm nay nghe rất tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận một sự thật phũ phàng là có mấy ai trong chúng ta khắc phục được tội trong tư tưởng. Ngày nào chúng ta còn đi chân trên mặt đất, ăn uống như mọi ngày và hít thở không khí là ngày đó chúng ta vẫn còn là con người. Là con người, chúng ta phải luôn vật lộn với lý trí và bản năng sinh tồn. Từ phần bụng trở lên, lý trí, lý luận và lý thuyết luôn làm cho con người say mê cuộc sống. Con người được bay bổng lên cao rất êm ái và nhẹ nhàng với những giá trị cao thượng.

Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

“Cũng có lời dạy rằng: ‘Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

“Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: ‘Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa’. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *