LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (26/12/2016 – 01/01/2017)

26/12:  Thứ Hai

                Thánh Stêphanô, Tđ

Cv 6:8-10;7:54-59 Tv 31:3-4,6,7,8,17,21 Mt 10:17-22. TV tuần 1

 

27/12:    Thứ Ba

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử

1 Ga 1:1-4 Tv 97:1-2,5-6,11-12 Ga 20:2-8

28/12:    Thứ Tư

                Các Thánh Anh Hài

1 Ga 1:5–2:2 Tv 124:2-3,4-5,7-8 Mt 2:13-18

29/12:    Thứ Năm

                Thánh Tôma Becket, Gmtđ

1 Ga 2:3-11 Tv 96:1-2,2-3,5-6 Lc 2:22-35

 

30/12:    Thứ Sáu

                Lễ Thánh Gia

1 Sm 1:20-22,24-28 Tv 84:2-3,5-6,9-10 1 Ga 3:1-2,21-24. Lc 2:41-52

31/12  Thứ Bảy

Thánh Sylvester I, Giáo Hoàng

 

1/1:   Chúa Nhật

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ds 6:22-27;Gl 4:4-7 Tv 67:2-3,5,6,8 Lc 2:16-21

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *