Lễ Vọng – Chúa Giáng Sinh – Ngày 24 Tháng 12 – Năm A

Joseph
by

CHẲNG CÒN SỢ HÃI  “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa  Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…, và cho ta chẳng còn  sợ hãi…” (Lc 1,68.74)

Suy niệm: Sống ở đời, con người thường bị đe doạ bởi nhiều sợ hãi: sợ đói, sợ lạnh, sợ già, sợ xấu, sợ bệnh, sợ cô đơn, sợ thất bại…, và còn sợ những “khách không mời mà tới” như thiên tai, khủng bố, tai nạn… Tất cả sợ hãi này phát xuất từ nỗi sợ lớn nhất: đó là sợ chết. Sợ chết vì ham sống, vì muốn hưởng thụ cuộc sống, dù cuộc sống “méo mó”, nhưng “méo mó có hơn không”. Vì bất lực, nên sợ rồi tìm cách chạy trốn, lẩn tránh cái chết, nhưng “nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử”…? Thiên Chúa “đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” chính là để giải thoát ta khỏi mọi nỗi sợ hãi như thế. Ngoài Ngài ra, không ai có thể cứu thoát chúng ta, vì chỉ có Ngài là Chúa của Sự Sống, không những sự sống đời này, mà nhất là sự sống đời đời.

Mời Bạn: Bạn đang sợ hãi những gì? và Bạn làm gì trước những nỗi sợ đó? Chạy trốn lẩn tránh hay phó mặc cuộc đời như “bèo dạt mây trôi”? Bạn không tin rằng mình thuộc về “dân của Người” ư? Chúa sinh xuống làm người để trở thành Em-ma-nu-en, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bạn chẳng còn phải sợ!

Chia sẻ: Cái sợ nào đáng sợ nhất đang ám ảnh bạn, cộng đoàn của bạn?

Sống Lời Chúa: Bạn dành vài phút trước hang đá giáo xứ để chiêm ngắm mầu nhiệm “Chúa viếng thăm và cứu chuộc dân Người” và cầu xin cho Bạn, cũng như mọi người đừng sống trong sợ hãi, nhưng được can đảm TIN và SỐNG như “dân” của Người.

Cầu nguyện: Đọc lại cả đoạn Phúc Âm hoặc những câu Phúc Âm trên đây và tâm sự với Chúa.

Ngày 24 Tháng 12 Mùa Vọng

 

Bài Ðọc I:  2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16  “Vương quốc Ðavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả lời với vua rằng: “Ðiều gì vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”.

Nhưng xảy ra (là) đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?” Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi; Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi. Và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:  Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (x. c. 2a).

Xướng:

1) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời,
qua mọi thế hệ miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa,
vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”;
trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.

2) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa,
Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng:
“Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi,
và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con,
là Thiên Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con”.
Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái,
và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì.

 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Ðức Thượng Trí của Ðấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con đường khôn ngoan. – Alleluia.
Phúc Âm:    Lc 1, 67-79

“Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Giacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Ðavít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế? để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

“Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

Ðó là lời Chúa.

 

Mt 1:18-25
This is how the birth of Jesus Christ came about.
When his mother Mary was betrothed to Joseph,
but before they lived together,
she was found with child through the Holy Spirit.
Joseph her husband, since he was a righteous man,
yet unwilling to expose her to shame,
decided to divorce her quietly.
Such was his intention when, behold,
the angel of the Lord appeared to him in a dream and said,
“Joseph, son of David,
do not be afraid to take Mary your wife into your home.
For it is through the Holy Spirit
that this child has been conceived in her.
She will bear a son and you are to name him Jesus,
because he will save his people from their sins.”
All this took place to fulfill
what the Lord had said through the prophet:
Behold, the virgin shall conceive and bear a son,
and they shall name him Emmanuel,
which means “God is with us.”
When Joseph awoke,
he did as the angel of the Lord had commanded him
and took his wife into his home.
He had no relations with her until she bore a son,
and he named him Jesus.

Daily Reading & Meditation

 

Saturday (December 24): Nothing is impossible with God

Scripture: Luke 1:67-79  (alternate reading for the Christmas vigil: Matthew 1:1-25)

67 And his father Zechariah was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying, 68 “Blessed be the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, 69 and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David, 70 as he spoke by the mouth of his holy prophets from of old, 71 that we should be saved from our enemies, and from the hand of all who hate us; 72 to perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant, 73 the oath which he swore to our father Abraham, 74 to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, 75 in holiness and righteousness before him all the days of our life. 76 And you, child, will be called the prophet of the Most High; for you will go before the Lord to prepare his ways, 77 to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins, 78 through the tender mercy of our God, when the day shall dawn upon us from on high 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.”

Old Testament Reading: 2 Samuel 7:1-5,8-11,16

1 Now when the king dwelt in his house, and the LORD had given him rest from all his enemies round about, 2 the king said to Nathan the prophet, “See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells in a tent.” 3 And Nathan said to the king, “Go, do all that is in your heart; for the LORD is with you.” 4 But that same night the word of the LORD came to Nathan, 5 “Go and tell my servant David, `Thus says the LORD: Would you build me a house to dwell in? 8 Now therefore thus you shall say to my servant David, `Thus says the LORD of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, that you should be prince over my people Israel; 9 and I have been with you wherever you went, and have cut off all your enemies from before you; and I will make for you a great name, like the name of the great ones of the earth. 10 And I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disturbed no more; and violent men shall afflict them no more, as formerly, 11 from the time that I appointed judges over my people Israel; and I will give you rest from all your enemies. Moreover the LORD declares to you that the LORD will make you a house. 16 And your house and your kingdom shall be made sure for ever before me; your throne shall be established for ever.'”

Meditation: Does the proclamation of the Gospel fill you with joy and hope? When the Lord comes to redeem us he fills us with his Holy Spirit, the source of our joy and hope in the promises of God.

John the Baptist was born shortly before Mary delivered her son, Jesus. When John was circumcised on the eighth day according to the Jewish rite, his father Zechariah was “filled with the Holy Spirit” and with great joy. Inspired by the Holy Spirit he spoke out a prophetic word and hymn of blessing for the work of redemption which God was about to accomplish in Christ. He foresaw the fulfillment of God’s promise to David and his descendants that David’s dynasty would endure forever through the coming of the Messianic King (2 Samuel 7:16). This King would establish peace and security for his people.  We often think of peace as the absence of trouble. The peace which the Messiah brings cancels the debt of sin and restores our broken relationship with God.

The Holy Spirit gave Zechariah a vision for his own son as a prophet and forerunner who would prepare the way for the Messiah. Every devout Jew longed for the day when the Messiah would come. Now Zechariah knows beyond a doubt that that day is very near. Like Zechariah, the Holy Spirit wants to give us vision, joy, and confidence in the knowledge of God’s merciful love, protection, and care which he offers us through his Son Jesus Christ. Like the Baptist, we too are called to prepare the way that leads to Christ. Life is a journey and we are either moving towards the Lord or away from the Lord. The Lord comes to visit us each day with his  life-giving Word and Spirit. Those who hunger for the Lord will not be disappointed.  He will draw them to himself and show them his love and mercy.

In sending the Messiah God has made a gracious visit to his people to redeem them. This was the mission for which Jesus Christ was sent into the world – to redeem those sold for sin and sold under sin. In the feast of the Incarnation we celebrate the gracious gift of God in sending his only begotten Son to redeem us. Let us pray that the Holy Spirit may inspire us and fill us with joy and boldness to proclaim the message of the Lord’s visitation and redemption.

“Lord Jesus, you have been gracious and merciful towards your people. Fill me with your Holy Spirit that I may bear witness to the joy of the Gospel to those around me.”

Psalm 89:2-5, 27, 29

2 For your steadfast love was established for ever, your faithfulness is firm as the heavens.
3 You have said, “I have made a covenant with my chosen one, I have sworn to David my servant:
4 `I will establish your descendants for ever, and build your throne for all generations.'” [Selah] 5 Let the heavens praise your wonders, O LORD, your faithfulness in the assembly of the holy ones!
27 And I will make him the first-born, the highest of the kings of the earth.
28 My steadfast love I will keep for him for ever, and my covenant will stand firm for him.
29 I will establish his line for ever and his throne as the days of the heavens.

A Daily Quote from the early church fathers: My words will not pass away, by an anonymous early author from the Greek church

“‘O forerunner of Christ!… O Baptist inspired by God! We glorify Christ who bowed his head before you in the Jordan and sanctified the nature of mortal humankind… O wise John the forerunner, you have looked down from the bank of the river upon the glory of the Father’s Word, even the Son as he stood in the waters; and you have seen the Spirit descend as a dove, cleansing and enlightening the ends of the earth. To you the mystery of the Trinity was revealed; and to you we sing, honoring your divine festival.
“O Baptist and forerunner, strengthened by the divine grace of Christ you have shown us the lamb that takes away all the sins of the world (John 1:29,35-36), and with joy you have this day brought two disciples to him (John 1:35-42). Entreat him that peace and great mercy may be given to our souls.” (excerpt from SYNAXIS OF JOHN THE BAPTIST)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *