Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa

Giáo Hội Công giáo có 4 tín điều tối quan trọng về Đức Mẹ:
(1) Mẹ Thiên Chúa,
(2) Đức Mẹ Đồng Trinh,
(3) Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,
(4) Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa có thể nói là một tước hiệu và đặc ân cao cả nhất chỉ có một thụ tạo như Đức Mẹ mới xứng đáng mà thôi. Ai không tôn kính và nhìn nhận tước hiệu này của Mẹ cũng đồng nghĩa phủ nhận Kinh Thánh. Phúc Âm Luca 1:39-56 có tường thuật lại sự kiện Đức Mẹ đi thăm bà Êlisabet. “Và xảy ra là thoạt Êlisabet nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong dạ mẹ; và Êlisabet được đầy Thánh thần, mà thốt lên một tiếng kêu lớn và nói: ‘Trong nữ giới, có người là diễm phúc! Và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng người! Và bởi đâu tôi được thế này, là mẹ Chúa tôi đến với tôi?’” (41-43). Chính Êlisabet được đầy Thánh thần mà còn phải thốt lên ca tụng và lấy làm vinh dự trước sự hiện diện của Mẹ: Và bởi đâu tôi được thế này, là mẹ Chúa tôi đến với tôi? (Frank Chacon và Jim Burnham, 10). Những đoạn Kinh Thánh khác khẳng định tước hiệu này: Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta) (Mt.1:23). Ðáp lại, thiên thần nói với bà: “Thánh thần sẽ đến trên người, và quyến năng Ðấng Tối cao trên người rợp bóng; bởi thế mà trẻ sp sinh sẽ được gọi là Thánh, là Con Thiên Chúa! (Lc.1:35). Nhưng khi thời viên mãn đến, Thiên Chúa đã sai Con Người, sinh bởi người nữ (Thư gửi tín hữu Galát 4:4) (Ibid.11). Đây là những lời Kinh Thánh nói rõ ràng. Giáo Hội không tự thêm vào hay bớt ra.

Trên phương diện lý luận dựa theo cơ sở tam đoạn luận (syllogism), Frank Chacon và Jim Burnham giúp chúng ta hiểu như sau:

(1)  Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu

(2)  Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa

(3)  Bởi thế, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

Nếu chúng ta phủ nhận Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta không công nhận sự nhập thể (Incarnation) của Chúa Giêsu (11).  Có lẽ nhiều anh em Tinh Lành sẽ phải ngạc nhiên vì ngay chính những người đi tiên phong như Martin Luther, John Calvin và Ulrich Zwingli đã không chỉ công nhận mà còn khẳng định Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (12).

Trong phạm trù kích cỡ của tờ Nối Kết này, không thể nào chúng ta diễn tả cho đủ về Mẹ. Vài ý tưởng đơn sơ mộc mạc trên chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về giáo lý của Giáo Hội, nhưng tốt hơn hết vẫn là noi gương bắt chước Mẹ sống khiêm nhường và phó thác. Cuộc đời có vui buồn và thăng trầm lẫn lộn. Đức Mẹ cũng là con người như chúng ta, nhưng Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *