Án Phong Thánh cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp

Causa Canonizationis Patris Francisci Xaverii Truong Buu Diep
Cause of Canonization of Father Francis Xavier Truong buu Diep
Án Phong Thánh cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp

Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh Cha Px. TBD. Nam Cali –  Postulator Office
13962 Seaboard Cir. Garden Grove, CA. 92843 USA.
Tel. (657) 231- 6004 hay (310) 634- 5961 Email: nguyenvanhoc626@yahoo.com

THƯ MỜI

 Kính Thưa Đức Cha,Qúy Đức Ông, Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ,
Cộng Đoàn Dân Chúa và Bà Con Có Lòng
Với Án Tuyên Thánh

CHA PX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

 Chúng Con Tha Thiết Kính Mời Đức Cha,Qúy Đức Ông,Qúy Cha,Qúy Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể Qúy Vị tới THAM DỰ NGHI THỨC CHÍNH THỨC
MỞ CỬA VĂN PHÒNG CÁO THỈNH NAM CALI.

LÚC 10:00 GIỜ SÁNG, THỨ BẢY 7.1.2017
13962 Seaboard Cir. Garden Grove CA. 92843 USA.
           (Góc Westminster và Seaboard,nhìn qua Trung Tâm Công Giáo)

 

Sự Hiện Diện của Đức Cha,Qúy Đức Ông,Qúy Cha,Qúy Tu Sĩ,Qúy Cộng Đoàn và Qúy Vị là một  khích lệ và đóng góp qúy báu vào “Tiến Trình Tuyên Thánh Cha FX.TBD”.
Cũng như đến cầu nguyện và mừng chỗ mới
Của Cha Diệp mà chúng ta mong ước từ lâu.

 

Trân Trọng kính mời

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên,
cáo thỉnh viên

Sau nghi thức,xin Qúy Vị ở lại dùng bữa
trưa thanh đạm để chúng ta cùng chung vui với nhau.

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *