Thông tin đặc biệt về Năm Thánh Lòng Thương Xót

jubilee-of-mercyLTS: Năm thánh Lòng Thương Xót sẽ chính thức kết thúc vào ngày đại lễ Chúa Kitô Vua – 20 tháng 11, 2016. Một trong những đặc ân quan trọng trong năm thánh ngoại thường này là mọi tín được lãnh ơn Toàn Xá, sau khi hội đủ những điều kiện cần thiết như: xưng tội, rước lễ, bước qua cửa thánh tại các nhà thờ được chỉ định, vv. Tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, có tất cả 19 địa điểm hành hương như sau:

 

Giáo Vùng Santa Barbara:

1. Giáo xứ St. Louis De Montfort – Santa Maria
2. Giáo xứ St. Raphael – Goleta

3. Giáo xứ Santa Clara – Oxnard

 

Giáo Vùng San Gabriel:

       1. Giáo xứ Resurrection Parish – Los Angeles

2. Giáo xứ San Gabriel Mission – San Gabriel

3. Giáo xứ Immaculate Conception –Monrovia

4. Giáo xứ St. Lorenzo Ruiz – Walnut

 

Giáo Vùng San Fernando:

1. Giáo xứ Our Lady of Lourdes –Northridge

2. Giáo xứ St. Mary – Palmdale

3. Giáo xứ Holy Family – Glendale

4. Gx. Our Lady of the Holy Rosary – Sun Valley

 

Giáo Vùng San Pedro:

1. Giáo xứ St. Dominic Savio –Bellflower

2. Giáo xứ St. Mary of the Assumption

3. Giáo xứ American Martyrs – Manhattan Beach

4. Giáo xứ St. Anthony – Long Beach

 

Giáo Vùng Our Lady of the Angels:

1. Nhà thờ Chánh Tòa: Cathedral of Our Lady of
the Angels – Los Angeles

2. Giáo xứ Christ the King – Hollywood

3. Giáo xứ St. John Chrysostom – Inglewood

4. Giáo xứ St. Joan of Arc – Los Angeles

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *