PHÂN ƯU – Linh Mục Phêrô Lê Sơn Hà, Nữ Tu Maria Đinh Thị Tuất, LHC.

phan-uuCộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles.

CHUNG LỜI NGUYỆN CẦU

Linh Mục Phêrô Lê Sơn Hà

(15/3/1947 – 27-10-2016)

 

Đã ra đi về nhà Chúa vào lúc 6:45 chiều Thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2016, tại Canoga Park, California.

Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Kitô Phục Sinh, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles, xin hiệp ý chung lời nguyện cầu. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành, thương tha thứ mọi lỗi lầm và ban cho Linh Hồn Cha Phêrô sớm được về hưởng trước Tôn Nhan Thánh Chúa.

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh

Chủ Tịch.


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles

nhận được tin:

Nữ Tu Maria Đinh Thị Tuất, LHC.

(11/10/1910 – 29/10/1016)

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ sáng Thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2016 tại Nhà Mẹ, Gardena, California. Hưởng thọ 106 tuổi.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles xin chia sẻ nỗi buồn chia ly cùng Sơ Bề Trên Tổng Phụ Trách và quý sơ Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, giàu lòng thương xót, thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm rước linh hồn Sơ Cố Maria về hưởng tôn nhan thánh Ngài trên Thiên Quốc. Xin Mẹ Maria nâng đỡ an ủi Sơ Bề Trên Tổng Phụ Trách và quý Sơ trong lúc đau buồn trước sự mất mát lớn lao này.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles xin thành kính phân ưu.

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh

Chủ Tịch.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *