ĐHY Daniel DiNardo và ĐTGM Jose Gomez được bầu làm tân chủ tịch và phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ

(15/11/16)-   Trong phiên họp sáng thứ Ba 15 tháng 11, các Giám Mục Hoa Kỳ đang nhóm họp hội nghị mùa thu tại Baltimore đã bầu Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám Mục Galveston-Houston, làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thay cho Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz của tổng giáo phận Louisville, Kentucky, vừa hoàn tất nhiệm kỳ ba năm của ngài.

Việc chọn Đức Hồng Y Daniel DiNardo làm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được xem là tiếp nối truyền thống của các Giám Mục Mỹ theo đó vị phó chủ tịch của nhiệm kỳ trước sẽ được chọn làm chủ tịch của nhiệm kỳ tới.

Đức Hồng Y Daniel DiNardo sinh năm 1949, được thụ phong linh mục vào năm 1977. Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Galveston-Houston vào năm 2006. Một năm sau, đó Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã nâng ngài lên hàng Hồng Y. Đức Hồng Y Daniel DiNardo là một thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Di dân và dân lưu động. Năm 2014, ngài được Đức Phanxicô mời phục vụ trong Hội đồng Kinh tế mới được thành lập.

Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Tổng giáo phận Los Angeles được bầu làm phó chủ tịch. Ngài là người Mỹ La tinh đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Đức Cha Jose Gomez sinh năm 1951 tại Monterrey, Mễ Tây Cơ. Ngài đã được thụ phong linh mục Opus Dei năm 1978, sau một thời gian theo học tại Rôma và lúc đầu đã thực thi sứ vụ linh mục của ngài ở Mễ Tây Cơ. Từ 1987 đến 1999, ngài làm mục vụ tại giáo xứ Our Lady of Grace, San Antonio, Texas và trở thành công dân Mỹ vào năm 1995. Ngày 23 tháng Giêng năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám Mục phụ tá cho tổng giáo phận Denver. Tháng 12 năm 2004, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục San Antonio, Texas. Tháng 4 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 bổ nhiệm ngài làm Giám Mục phó Los Angeles. Cuối tháng Hai 2011, ngài thay thế Đức Hồng Y Roger Mahoney cai quản tổng giáo phận Los Angeles.

(Trích lược theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *