Trung Quốc cho phép tấn phong Giám mục được Vatican chấp thuận

(25/10/2016) –   Một tân Giám mục mới sẽ được bổ nhiệm ở Giáo phận Changzhi, Trung quốc, vào tháng Mười Một, với sự chấp thuận của Tòa Thánh, theo tường thuật của AsiaNews. Đức Giám mục mới được chỉ định nhưng chưa chính thức Peter Ding Lingbin sẽ được tấn phong vào ngày 10 tháng Mười Một tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Thánh Phêrô và Phaolô. Ngài đã được Vatican bổ nhiệm hai năm trước đây, nhưng việc bổ nhiệm của ngài đã bị trì hoãn do sự chống đối từ Bắc Kinh.

Thông báo về việc tấn phong Giám mục đã chứng tỏ thêm phần tin cậy với những tường thuật rằng Vatican gần đến thỏa thuận với Bắc Kinh để sẽ giải quyết tình trạng bế tắc từ lâu qua việc bổ nhiệm các tân Giám mục. Việc bổ nhiệm ở Changzhi có thể là kết quả ban đầu của một hiệp ước đã được báo cáo mà trong đó Vatican sẽ chấp nhận một vài Giám mục do nhà cầm quyền đề bạt, và nhà cầm quyền Trung quốc sẽ lần lượt nhường chổ Tòa Thánh quyền phủ quyết qua các cuộc chỉ định giám mục trong tương lai. (Vatican không khẳng định rằng một thỏa thuận sắp xảy ra, cũng không thảo luận về các điều khoản của hiệp định được đề xuất.)

AsiaNews tường thuật rằng một số người Công giáo Trung quốc dự đoán rằng việc tấn phong ở Changzhi sẽ được theo sau ngay bằng sự sắp xếp Giám mục nữa trong giáo phận Thành Đô. Ở giáo phận đó, cũng vậy, Vatican đã bồ nhiệm tân giám mục (Đức Ông Joseph Tang Yuange), nhưng việc bổ nhiệm ngài vẫn chưa được lên kế hoạch.

(Theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *