Thông Báo Của Linh Mục Đại Diện Liên Lạc và Hội Đồng Mục Vụ

Qúy Cha, Soeurs, Thầy và Cộng Đồng Dân Chúa của Tổng Giáo Phận Los Angeles,

 

Chúng con là Linh Mục Gioan Martin Trần Chí Hiếu, là Linh Mục Đại Diện Liên Lạc cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam của TGPLA và ban Hội Đồng Mục Vụ của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam của TGPLA. Chúng con viết thư này để thông báo với quý Cha, quý Soeurs, quý Thầy và toàn thể Cộng Đồng dân Chúa—năm nay CĐCGVN TGPLA sẽ tổ chức và dâng Thánh Lễ mừng kính các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam tại nhà thờ Chính Toà của TGPLA ngày Chúa Nhật, 13 tháng 11, 2016, lúc 2:30PM. Chúng con rất mong quý vị sẽ đến để cùng tham dự ngày mừng và Thánh Lễ, nêu trên.

Để giúp cho việc tổ chức được chu đáo, chúng con xin qúy Cha đang coi các Cộng Đoàn Việt Nam của TGPLA cho phép được xin tiền đợt hai và gởi lại cho Hội Đồng Mục Vụ Việt Nam của TGPLA theo điạ chỉ sau:

 

Hội Đồng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam (HĐMVCGVN) TGPLA

4144 W. 161st Street, Lawndale, CA 90260

 

Chúng con cảm ơn tất cả Cộng Đồng Dân Chúa, quý chức, quý Thầy, quý Soeurs và quý Linh Mục đã luôn giúp đỡ chúng con qua mọi công việc mục vụ của CĐCGVN TGPLA. Vì chỗ đậu xe của nhà thờ Chính Toàn có giới hạn, xin quý vị đi carpool, hoặc xe bus chung.

Thành kính,

 

Lm. Trần Chí Hiếu                     CT. Nguyễn Hiếu Vinh

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *