Seattle: Buổi lần hạt Mân Côi Đa Ngôn Ngữ cầu nguyện cho cuộc bầu cử và đất nước Hoa Kỳ

(19/10/16)-   Hàng năm vào tháng 10 Hội Đạo Binh Đức Mẹ cấp Giáo Phận thường tổ chức lần hạt Mân Côi Đa Ngôn Ngữ, năm nay lần đầu tiên nhà thờ giáo xứ CTTĐVN được chọn làm nơi lần hạt để cầu nguyện cho công cuộc bầu cử Tổng Thống vào tháng 11 sắp đến, và cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ đang trong giai đoạn mà Giáo Hội phải trải qua thời kỳ đầy thử thách trước thời đại văn minh của nền văn hoá sự chết. Sáng nay, dù cơn mưa khá lớn, nhưng đoàn con của Mẹ cũng tề tựu khá đông đảo tại nhà thờ giáo xứ để lần hạt Mân Côi nguyện cầu cho đất nước Hoa Kỳ.

Hiện diện trong buổi lần hạt có cha Paul Dòng Phanxicô Linh giám Hội Legio Mariae của Tổng Giáo Phận (Comitium), cha Đào Xuân Thành chánh xứ giáo xứ CTTĐVN, trưởng của Legio Mariae cấp Giáo Phận (Comitium) là Br John Simpson, Sr Theresa Pak trợ uý Comitium Legio Mariae, nhiều Hội viên của các Tiểu Đội (Praesidium) thuộc các Sắc Tộc trong (Comitium) của Giáo phận đến tham dự khá đông đảo như Đại Hàn, Tàu, Phi, Tagalog. Riêng Hội viên Legio Mariae Việt Nam gồm các Hội viên tán trợ cũng như hoạt động của 11 Tiểu Đội thuộc Curia Mẹ Thiên Chúa tham dự buổi lần hạt khá đông đảo.

Đúng 11 giờ, mở đầu là nghi thức dâng đoá hồng lên Đức Mẹ với lời nguyện cầu, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành và đại diện các thành phần tham dự của Comitium, đại diện các Preasidium tiến đến bàn thờ dâng hoa lên Mẹ trong tiếng hát Ave Maria. Chương trình lần hạt gồm 2 chuỗi: Năm Sự Vui và Năm Sự Sáng.  Mở đầu là Năm Sự Vui cầu nguyện cho công cuộc bầu cử Tổng thống của đất nước Hoa Kỳ trong tháng 11 sắp đến đạt được nguyện vọng chung của Giáo Hội theo 4 nguyên tắc bầu cử trong tài liệu “Đào Tạo Lương Tâm cho Quyền Công Dân Trung Tín” mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phổ biến. Xin cho các cử tri khi bầu chọn vị Tổng Thống tuơng lai hãy chọn những vị có đủ các tiêu chuẩn lãnh đạo đất nước không đi ngược lại đường hướng của Thiên Chúa.

                          (Trích  Nguyễn An Quý, VietCatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *