Paris: một cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ hôn nhân truyền thống

(20/10/16)-  Một cuộc biểu tình “Manif pour tous” (Biểu tình vì tất cả) tại Ba Lê vào Chúa Nhật, 16 tháng Mười bởi những người bảo vệ hôn nhân truyền thống đã thu hút một đám đông không ngờ, ước tính khoảng 200.000 người, ngay cả những người tổ chức cũng ngạc nhiên.

Phong trào “Manif pour tous” đã huy động hàng trăm ngàn người biểu tình chống lại việc chấp nhận hôn nhân đồng tính. Nhưng sau khi chính phủ Pháp đã tiến hành với kế hoạch chấp nhận những cuộc hôn nhân đồng giới, kỳ vọng thấp hơn so với các cuộc diễn hành ngày 16 tháng Mười. Trọng tâm của cuộc biểu tình này là tập trung vào việc phản đối sự sinh sản nhân tạo, mặc dù những người diễn hành tiếp tục đăng ký biểu tình chống lại sự tái định nghĩa về hôn nhân.

(Theo  Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *