Chúc Mừng Vietcatholic Truyền Thông Công Giáo Mừng 20 năm 1996-2016

congratsCHÚC MỪNG

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles trân trọng giới thiệu và Chúc Mừng: Vietcatholic Truyền Thông Công Giáo Mừng 20 năm 1996-2016.

Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào lúc 3:30 chiều ngày thứ Sáu 25-11-2016 tại Thánh Đường: Holy Spirit – 17270 Ward Street. Fountain Valley, CA 92708.(714) 971-1811

Sau Lễ, tiệc mừng và đại hội văn nghệ sẽ được tổ chức vào lúc 5:30 chiều tại: Seafood Palace 6731 Westminster Ave. Westminster, CA 92683 – Tel (714) 379-2338.

Mọi chi tiết và nhận Thiệp Mời xin liên lạc:

Ông Hoàng Văn Nhạ: 818-239-9105.

Ông Trần Minh Quân: 626-285-5943.

Bà Đặng Hoàng Nga: 626-4761266.

Bà Ngô Thị Tuất: 626-917-4517.

Ông Tạ Việt Huê: 714-240-2126.

Sự hiện diện của Qúy Vị là niềm khích lệ trân quý cho công tác tông đồ và sứ mệnh Truyền thông Lời Chúa của Ban Giám Đốc và các cộng sự viên của VietCatholic khắp Năm Châu và trên toàn thế giới.

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles Chúc Mừng VietCatholic nhân dịp mừng 20 năm. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ, chúc phúc và ban muôn ơn lành để mỗi ngày VietCatholic luôn phát triển lớn mạnh mang lợi ích cho mọi người.

 

Chúc Mừng.

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

Chủ Tịch Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *