THƯ MỜI – Hội Đồng Sắc Tộc Tổng Giáo Phận Los Angeles

12th-annual-celebration-cultures-mass-cathedral-ou-56THƯ MỜI

 

Theo thông lệ hằng năm Hội Đồng Sắc Tộc Tổng Giáo Phận Los Angeles tổ chức Thánh Lễ tạ ơn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa cho tất cả các sắc dân đang sống trong TGP/LA. Năm nay Thánh Lễ sẽ do Đức Tổng Giám Mục José Gomez chủ tế được cử hành vào lúc 9:30 sáng thứ Bảy ngày 17-9-2016 tại nhà thờ Chính Tòa Los Angeles.

 

Kính mời Qúy Chức, Qúy hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng dân Chúa tham dự Thánh Lễ đặc biệt này, trước là cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta không phân biệt chủng tộc được sống chung, yêu thương nhau trong TGP/LA này, sau để gặp gỡ mọi sắc dân, khác chủng tộc nhưng chung một đức tin,một phép rửa trao đổi học hỏi nhau giúp đời sống đức tin chúng ta thăng tiến.

Trân trọng kính mời.

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

CT.Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *