Thư Mời – Hát Về Ngài VII: Chúa Một Niềm Thương Xót

hat-ve-ngai

 

HÁT VỀ NGÀI VIII: CHÚA, MỘT NIỀM THƯƠNG XÓT

 

Hiệp với Giáo hội hoàn vũ trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Ban Mục Vụ Thánh Nhạc TGP Los Angeles kính mời quý Cha, quý Soeurs, quý Chức, và cộng đồng Dân Chúa, tham dự buổi ca nguyện “Hát về Ngài kỳ VIII với chủ đề: Chúa, một niềm thương xót”, được tổ chức từ 7:00PM – 9:00PM, Chúa nhật 18/9/2016,  tại cộng đoàn Phục Sinh, thuộc giáo xứ San Gabriel Mission: 418 S. Mission Dr., San Gabriel, CA 91776.

 

Buổi ca nguyện này sẽ do các ca đoàn trong TGP Los Angeles hiệp dâng lời ca để cùng chia sẻ những cảm nghiệm hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho.

 

Sự hiện diện của quý Cha, quý Soeur, quý Chức, và cộng đồng Dân Chúa là một sự hiệp thông và là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Mục Vụ Thánh Nhạc, các ca đoàn trong TGP trên bước đường phục vụ Thiên Chúa và cộng đồng qua Thánh ca Cầu nguyện.

Trân trọng kính mời

Los Angeles, ngày 29/8/2016

 

TM. MVTN                                                      Hiệp thỉnh

Micae Mai Như Thu Hương          Lm. Giuse Vũ Văn Dũng

Trưởng ban                                         Tuyên uý Thánh Nhạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *