Đức Thánh Cha Phanxiô tổ chức bữa tiệc pizza cho người vô gia cư ở Rome mừng lễ phong thánh Mẹ Teresa

(8/9/16)-   Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời người nghèo của Rôma thưởng thức pizza trong hội đường Phaolô VI như một phần của lễ phong thánh cho Mẹ Teresa.

Khoảng 1.500 người đã được mời từ những nhà điều hành bởi các Thừa Sai Bác ái, Hội dòng do Mẹ Teresa sang lập, tại Rome, Florence, Naples, Bologna, và Milan. Những người từ các thành phố khác đã được đưa đến Roma bằng xe buýt qua đêm. Họ được phục vụ bởi các thành viên của dòng tu, trong phòng lộ thiên trun tâm hội đường Vatican, sau khi kết thúc buổi lễ phong thánh tại Công trường Thánh Phêrô.

(Theo Tú Nạc,NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *