ĐHY Turson: Hãy đặt con người, không đặt lợi nhuận, vào trung tâm của hệ thống kinh tế

(15/9/16)-   Hệ thống kinh tế thế giới nên được thiết kế để phục vụ người dân, chứ không phải vì lợi nhuận, Tồng trường Thánh Bộ Phát triển Nhân loại Toàn diện mới được bổ nhiệm của Vatican nói với các cử tọa trong một hội nghị về tư tưởng kinh tế của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Hồng Y Peter Turkson nhận thấy rằng Đức Thánh Cha đã lên án một “nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng.” Các mục tiêu thích hợp, ngài nói, là một nền kinh tế, “mà ở đó con người là cốt lõi trung tâm, nơi mà tất cả được bao gồm trong đời sống kinh tế xã hội, và là nơi sự sáng tạo được ấp ủ và bảo vệ.”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *