Đến Một Lúc Nào Đó

noiket-16194Đến một lúc nào đó, mỗi Kitô hữu phải trực diện với sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và tiền của. Ai cũng cần có tiền để mưu sinh. Ai cũng phải ăn đề tồn tại. Kiếm đồng tiền để lo cho gia đình con cái quả là một áp lực vô hình ghê gớm. Trong khi đó, đức tin vào Thiên Chúa là một cái gì đó vô hình trừu tượng, mang nặng giá trị của lý trí và là một lý tưởng mà nhiều Kitô hữu đang phải cố níu kéo, nắm giữ và vật lộn mỗi ngày. Trước những áp lực căng thẳng ngày này qua tháng nọ, nhiều lúc chúng ta cảm thấy quá ư mệt mỏi và hoang mang trong hành trình đức tin. Bởi thế, nhiều Kitô hữu tìm đến ông thần tài cũng là điều dễ hiểu.

Bàn thờ ông thần tài hay ông địa trong những cửa tiệm người Kitô giáo cho thấy rõ sống đức tin là chuyện cực kỳ nhiêu khê. Chúng ta phải vật lộn với cái bao tử hữu hình và niềm tin vô hình mỗi ngày. Sống và giữ được đức tin phải trả một cái giá quá đắt. Mọi người ai cũng có hoàn cảnh và nỗi lo của riêng mình. Bài suy niệm này không dám chỉ trích hay lên án ai, nhưng chỉ góp lời khích lệ các tín hữu phải luôn có đời sống suy và chiêm niệm. Thói quen suy và chiêm niệm hằng ngày sẽ giúp chúng ta ý thức và nhận ra được đâu là ý nghĩa của cuộc sống. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải trả lời Thiên Chúa hay tiền của.

Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *