Thư Mời Mừng Lễ Kính Thánh Nữ MONICA

monicaTHƯ  MỜI

(Của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Los Angeles)

 

                        Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh nữ MONICA là quan thầy của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Los Angeles, chúng con/chúng tôi trân trong kính mời: Cha Đại Diện và Cha phó Đại Diện Liên Lạc – quý Cha, quý Thầy quý Phó Tế, quý Sơ, quý vị Ban Thường Vụ Cộng Đồng và Cộng Đoàn, cùng các đoàn thể và quý ông, quý bà, bớt chút thì giờ đến tham dự buổi tĩnh tâm và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng với chị em LH.CBMCG.TGP.LA chúng con/chúng tôi vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian:  Chúa Nhật ngày  28 Tháng 8 năm 2016

Từ 9:00 sáng và kết thúc bằng Thánh lễ lúc 3:00pm

Địa điểm:   Cộng đoàn PHỤC SINH – San Gabriel Mission Church

428 S. Mission Drive, San Gabriel, CA. 91776

Điện thoại  : (626) 457.3035

Với  chủ đề   :  “PHÚC CHO AI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT”

          Giảng thuyết :  Lm. Batolomeo Phạm Đức Thịnh

Sự hiện diện của qúy vị là niềm vui và vinh dự cũng như khích lệ tinh thần cho chị em LH.CBMCG.TGP.LA.

Trân trong kính mời

 

Thay mặt LH.BMCG.TGP.LA                                              Hiệp thỉnh

Maria Ngô thi Tuất                                       Linh mục Anthony Nguyễn Quốc Dũng

Liên Hội Trưởng                                                                       Tuyên Úy

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *