Thông Báo Tĩnh Tâm Liên Đoàn Tông Đồ Fatima

DucMeFatima10Thông Báo Tĩnh Tâm

(Của Liên Đoàn Tông Đồ Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles)

Chủ đề : ” NHỜ TRÁI TIM MẸ cảm nghiệm LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Các cuộc tĩnh tâm hàng năm của Liên Đoàn Tông Đồ Fatima  TGP/LA được thực hiện để sửa soạn mừng 100 năm biến cố Thánh Mẫu Fatima. Năm nay, được sự chấp thuận của Cha Phaolô Lê Hồng Thái – Linh Hướng Liên Đoàn, ngày tĩnh tâm sẽ được tổ chức:

tại: Cộng Đoàn Thánh Tâm: 15444 Nordhoff St., North Hill, CA 91343.

vào: Chúa Nhật ngày 14/8/2016 từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều.

Ban tổ chức: LĐ TĐ Fatima TGP LA và đoàn TĐ Fatima cộng đoàn Thánh Tâm.
(Ban Tổ Chức sẽ lo phần ẩm thực buổi trưa . Để tham dự, xin liên lạc Ban Tổ Chức qua số phone: (818) 571-3245.
Liên Đoàn Tông Đồ Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles trân trọng kính mời.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *