19 Địa Điểm Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại TGP. Los Angeles

Long-Chua-Thuong-Xot-2016

19 Địa Điểm Hành Hương Năm Thánh

Lòng Thương Xót Tại TGP. Los Angeles

 

Giáo Vùng Santa Barbara:

1. Giáo xứ St. Louis De Montfort – Santa Maria
2. Giáo xứ St. Raphael – Goleta

3. Giáo xứ Santa Clara – Oxnard

 

Giáo Vùng San Gabriel:

       1. Giáo xứ Resurrection Parish – Los Angeles

2. Giáo xứ San Gabriel Mission – San Gabriel

3. Giáo xứ Immaculate Conception –Monrovia

4. Giáo xứ St. Lorenzo Ruiz – Walnut

 

Giáo Vùng San Fernando:

1. Giáo xứ Our Lady of Lourdes –Northridge

2. Giáo xứ St. Mary – Palmdale

3. Giáo xứ Holy Family – Glendale

4. Gx. Our Lady of the Holy Rosary – Sun Valley

 

Giáo Vùng San Pedro:

1. Giáo xứ St. Dominic Savio –Bellflower

2. Giáo xứ St. Mary of the Assumption

3. Giáo xứ American Martyrs – Manhattan Beach

4. Giáo xứ St. Anthony – Long Beach

 

Giáo Vùng Our Lady of the Angels:

1. Nhà thờ Chánh Tòa: Cathedral of Our Lady of
the Angels – Los Angeles

2. Giáo xứ Christ the King – Hollywood

3. Giáo xứ St. John Chrysostom – Inglewood

4. Giáo xứ St. Joan of Arc – Los Angeles

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *