Suy Niệm – CN 16 Thường Niên – C – July 17

Joseph
by

 NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN  Chúa Giê-su nói: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng về nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,41-42)

Suy niệm: Gabriel Marcel, một triết gia công giáo thuộc phái hiện sinh, trong một vở kịch đã dựng cảnh một người vợ nhất quyết tặng chồng cô nhân ngày sinh nhật một đôi giày mà cô ưa thích, mặc dù trước đó, chồng cô đột nhiên bị tai nạn phải cưa đi đôi chân. Chồng cô không cần đôi giày nữa, nhưng cô vẫn tặng vì đó là điều cô ưa thích. Thật giống với tình huống của cô Mác-ta ở đây. Cô lo lắng tất bật để thết đãi Chúa một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhưng cô không hiểu rằng Thầy Giê-su đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để chịu chết. Ngài đang phải chiến đấu nội tâm căng thẳng. Và ngoài kia, trong đền thờ, biết bao nhiêu mũi dùi thù địch đang chĩa vào Ngài. Điều Ngài tìm kiếm nơi tổ ấm Bê-ta-ni-a này là một chốn yêu thương, một nguồn an ủi cảm thông, một sự lắng nghe, chia sẻ. Cô Mác-ta yêu Chúa. Nhưng cô không hiểu Chúa. Cô yêu Chúa theo kiểu của cô. Cô Ma-ri-a cũng yêu Chúa và hiểu Chúa. Nên cô đã chọn điều Chúa mong muốn.

Mời Bạn: Bạn có bao giờ tìm hiểu điều Chúa muốn tôi làm cho Ngài bây giờ là gì? Bạn hãy tìm cho ra điều đó và hãy làm theo ý muốn của Ngài.

Chia sẻ: Chỉ làm điều tốt theo ý riêng có phải là điều tốt thật không? Hay đúng ra, tôi, chúng ta tất cả đều phải làm điều tốt như lòng Chúa mong muốn?

Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm “làm điều tốt như lòng Chúa mong muốn”.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…”

 

 

Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C

 

BÀI ĐỌC I:   St 18, 1-10a

“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”.
Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Đấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính vì thế mà các Đấng đã ghé vào nhà con”. Các Đấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”.

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu các Đấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn con ở trong lều”. Một Đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, thì cả hai vẫn còn mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai”.  Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA:  Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Đáp:     Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a)

1)        Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.
2)        Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
3)        Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
BÀI ĐỌC II:   Cl  1, 24-28

“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Đấng đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô.  Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA:  Mt  4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.
PHÚC ÂM:    Lc 10, 38-42

“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Đó là lời Chúa.

 

 Gospel Lk 7,36 – 8,3

Gospel Lk 10,38-42

 

Jesus entered a village

where a woman whose name was Martha welcomed him.

She had a sister named Mary

who sat beside the Lord at his feet listening to him speak.

Martha, burdened with much serving, came to him and said,

“Lord, do you not care

that my sister has left me by myself to do the serving?

Tell her to help me.”

The Lord said to her in reply,

“Martha, Martha, you are anxious and worried about many things.

There is need of only one thing.

Mary has chosen the better part

and it will not be taken from her.”

 

Daily Reading & Meditation

Sunday (July 17): “You are anxious one thing is needful”
Scripture: Luke 10:38-42

38 Now as they went on their way, he entered a village; and a woman named Martha received him into her house. 39 And she had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet and listened to his teaching. 40 But Martha was distracted with much serving; and she went to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.” 41 But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things; 42 one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.”

Meditation: Does the peace of Christ reign in your home and in your personal life? Jesus loved to visit the home of Martha and Mary and enjoyed their gracious hospitality. In this brief encounter we see two very different temperaments in Martha and Mary. Martha loved to serve, but in her anxious manner of waiting on Jesus, she caused unrest. Mary, in her simple and trusting manner, waited on Jesus by sitting attentively at his feet. She instinctively knew that what the Lord and Teacher most wanted at that moment was her attentive presence.

Give your concerns and pre-occupations to the Lord
Anxiety and preoccupation keep us from listening and from giving the Lord our undivided attention. The Lord bids us to give him our concerns and anxieties because he is trustworthy and able to meet any need we have. His grace frees us from needless concerns and preoccupation. Do you seek the Lord attentively? And does the Lord find a welcomed and honored place in your home?

Always welcome the Lord into your home and heart
The Lord Jesus desires that we make a place for him, not only in our hearts, but in our homes and in the daily circumstances of our lives as well. We honor the Lord when we offer to him everything we have and everything we do. After all, everything we have is an outright gift from God (1 Chronicles 29:14). Paul the Apostle urges us to give God glory in everything: “Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him” (Colossians 3:17).

When you sit, eat, sleep and when you entertain your friends and guests, remember that the Lord Jesus is also the guest of your home. Scripture tells us that when Abraham opened his home and welcomed three unknown travelers, he welcomed the Lord who blessed him favorably for his gracious hospitality (Genesis 18:1-10; Hebrews 13:2). The Lord wants us to bring him glory in the way we treat others and use the gifts he has graciously given to us. God, in turn, blesses us with his gracious presence and fills us with joy.

“Lord Jesus, to be in your presence is life and joy for me. Free me from needless concerns and preoccupations that I may give you my undivided love and attention.”

Psalm 15:1-5

1 O LORD, who shall sojourn in your tent? Who shall dwell on your holy hill?
2 He who walks blamelessly, and does what is right, and speaks truth from his heart;
3 who does not slander with his tongue, and does no evil to his friend, nor takes up a reproach against his neighbor;
4 in whose eyes a reprobate is despised, but who honors those who fear the LORD;  who swears to his own hurt and does not change;
5 who does not put out his money at interest, and does not take a bribe against the innocent.  He who does these things shall never be moved.Daily Quote from the early church fathers: The Body of Christ needs hearers and doers of the Word, by Ambrose of Milan, 339-397 A.D.

“‘Virtue does not have a single form. In the example of Martha and Mary, there is added the busy devotion of the one and the pious attention of the other to the Word of God, which, if it agrees with faith, is preferred even to the very works, as it is written: ‘Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her.’ So let us also strive to have what no one can take away from us, so that not careless but diligent hearing may be granted to us. For even the seeds of the heavenly Word itself are likely to be taken away if they are sowed by the wayside (Luke 8:5,12). Let the desire for wisdom lead you as it did Mary. It is a greater and more perfect work. Do not let service divert the knowledge of the heavenly Word… Nor is Martha rebuked in her good serving, but Mary is preferred because she has chosen the better part for herself, for Jesus abounds with many blessings and bestows many gifts. And therefore the wiser chooses what she perceives as foremost.” (excerpt from EXPOSITION OF THE GOSPEL OF LUKE 7.83-86)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *