Photo Hành Hương Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Joseph
by

Photo Slide show Hành Hương Năm Thánh CĐCGVN/TGP – Los Angeles (by William Nguyễn)

 

More Photo:

Album 2: by Nguyễn Đình Anh

Album 3: by Trần Minh Quân

Album photo by William Nguyễn:

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *